Categorie: "Achtergrond"

Functie van een foute figuur

Ik lees een boekje genaamd De Duivel van Ton van der Hoeven. Niet omdat ik zo graag over hem lees, maar wel om alert te zijn over zijn werk in de wereld. De tegenstander is namelijk keihard aan het werk. Hij verspreidt leugens, zaait angst en speelt in op je grootste zorgen.

Spreuken helpt bij beslissingen maken

Beslissingen maken. Sommige mensen hebben daar serieus moeite mee. Zo gek is dat natuurlijk niet, want ons leven bestaat uit het maken van keuzes. En kunnen heel lastig zijn, omdat er zoveel te kiezen valt. Eigenlijk ben je de hele dag bezig met het maken van keuzes, zowel grote als kleine. Maar hoe maak je nu een goede beslissing?

De bekendste (deel 5)

Joh 3: 16

De Heilige geest.

We hebben gezien dat de mens door Jezus is gered van zijn zonde en de dood tijdens de reddingsactie van God zo lang geleden. We zagen dat Jezus niet kwam om over ons een oordeel uit te spreken. Ook ligt de keuze bij de mens. We zagen wat de symbolische betekenis is van de doop wanneer je hebt besloten de redding van Jezus Christus aan te nemen. De keuze maken is misschien de makkelijkste, maar kan de mens zich echt bekeren? Moet je het allemaal voor elkaar hebben voordat je tot God mag komen? Natuurlijk niet! Gister hoorde ik iemand dit zeggen: (geparafraseerd) “Je zegt tegen God dat je gelooft, maar vraag hem ook om je ongeloof tegemoet te komen. ” Het is niet iets wat je in je eentje hoeft te doen en op eigen kracht, want…

De bekendste (deel 3)

Joh: 3:16

We hebben gezien dat de mens door Jezus is gered van zijn zonde en de dood tijdens de reddingsactie van God zo lang geleden. We zagen dat Jezus niet kwam om over ons een oordeel uit te spreken.

Wanneer men het heeft over de oordeelsdag dan wordt vaak Openbaringen hoofdstuk 20 aangehaald, maar deze moet zeker gelezen worden in context van Johannes 3. Joh 3: 16 – 21 “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.”

De bekendste (deel 2)

Joh 3: 16

Johannes 3: 16 is heel bekend, maar er staat zoveel meer in Johannes 3. Ik wil verder gaan waar ik vorige keer ben gestopt. Laten we gaan kijken naar wat vers 17 toevoegd aan vers 16: “16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.”

De bekendste

Joh 3:16

Een van de bekendste, indien niet dé bekendste vers uit de Bijbel is toch wel Johannes 3:16 “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” De komende dagen wil ik verder kijken naar de verzen om deze tekst heen om de betekenis en implicatie van deze tekst beter te begrijpen. Maar eerst…

Kerstverhaal (3)

Het kerstverhaal uit de nieuwe bijbelvertaling
Het verhaal over de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38 en 2:1-21)

GEBOORTE VAN JEZUS

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: “Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.” Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het

Kerstverhaal (2)

Het kerstverhaal uit de nieuwe bijbelvertaling
Het verhaal over de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38 en 2:1-21)

GEBOORTE VAN JEZUS

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van

Kerstverhaal (1)

Het kerstverhaal uit de nieuwe bijbelvertaling
Het verhaal over de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38 en 2:1-21)

AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.”

Joseph door het hele land

De musical ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat‘ van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice ging afgelopen vrijdag feestelijk in première in de Utrechtse Stadsschouwburg. Je leest het bijna nergens, maar de musical is gebaseerd op een Bijbels verhaal. Namelijk dat van Jozef en zijn broers, dat in Genesis 37-45 staat. Het hoort bij de hoogtepunten van de verhalende literatuur van het Oude Testament. Maar wie is Joseph eigenlijk? En wat heeft hij meegemaakt?