Categorie: "Cartoon"

Heb oog voor een ander

Oog hebben voor je medemens. Het komt niet zo vaak meer voor bij niet-christenen. Misschien zit ik er naast. Ik kom het in ieder geval weinig tegen bij niet-christenen. Nu moet ik toegeven dat ook niet alle christenen oog hebben voor elkaar. Sommige zijn teveel met hun eigen ding bezig. Heel menselijk eigenlijk. Toch probeer ik altijd oog te hebben voor de ander.

Partyyy in a whale


Jona in de walvis.
Deze tekenaars hebben het verhaal van Jona in de walvis wel heel grappig opgevat.

Toen pakten zij Jona en gooiden hem overboord in het woest kolkende water; en de storm ging liggen! De mannen werden vervuld met een diep ontzag voor de HERE; zij brachten Hem offers en zwoeren Hem te zullen dienen. De HERE had echter gezorgd voor een grote vis, die Jona inslikte. Jona bleef drie dagen en drie nachten in die vis.
-
Jona 1:15-17

Don’t just stand there!

Stel, je zit in een bootje. Maat plotseling ontdek je een gat in je boot. De boot begin zich te vullen met water. Dan begint de boot te zinken. Je hebt herinneringen aan de film Titanic. En begint ongerust te worden. Die vertrouwelijke omgeving, wordt plotseling gevaarlijk. Want je vaart in water, waar zich haaien bevinden. En die circelen rondom je boot. Nu raken je voeten het water. Poehhh je krijgt het spaansbenauwd, denkt niet na en begint te freaken! Wat doe je?

Groener gras bij de buren (cartoon!)

De tegenstander is zo’n sluwe slang he! Misschien heb je het niet eens door dat de enemy hard zijn best doet om je af te leiden van God. Hij wil niet dat je over het GOEDE pad loopt. Hij maakt het je moeilijk, maakt je ziek en vermoeid. Het LIJKT allemaal te kloppen, maar de waarheid komt boven water. Zeker weten. Waarom denk je dat de tegenstander zo hard zijn best doet? Hij weet ook wel dat God liefde is. Bekijk hieronder de cartoon:

Mozes creatief met de Rode Zee (STRIPJE!)

Lees Exodus 14:21-30

Toen strekte Mozes zijn arm uit over de zee en de HERE liet een krachtige wind uit het ooste n waaien, zodat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. Er ontstond een pad waarover de Israëlieten door de zee trokken. Links en rechts van hen torenden de watermassa’s. De Egyptenaren aarzelden niet en volgden het volk op het pad door de zee. Alle wagens en ruiters waagden zich tussen de watermassa’s. Maar in de vroege ochtend keek de HERE op de Egyptische legermacht neer vanuit de wolk en bracht hen in verwarring. De wielen van de strijdwagens gleden weg en de achtervolgers kwamen slechts langzaam vooruit. “Laten we maken dat we wegkomen”, riepen de Egyptenaren, “de HERE vecht voor hen en tegen ons!”