Een discipel zijn, wat is dat eigenlijk?


Lees Lukas 9:23-24

“Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.”

Ben jij een discipel? Een discipel is een volgeling of leerling van Jezus.

In de Bijbel komen de kenmerken van een discipel vaak terug. Lees bijvoorbeeld eens Mattheus 10:24-39. Als je Jezus volgt wil je heel dichtbij Hem je leven. Je hebt God lief boven alles en je naasten lief als jezelf. Je bent eerlijk, vermanend en bemoedigend. Je brengt tijd door met God en bent gehoorzaam. Je streeft ernaar om naar Gods woord te leven.

In de verzen uit Mattheus komt bijvoorbeeld terug dat een discipel wil worden als zijn Heer (vers 24). Een discipel wil dus meer op Jezus gaan lijken. Hij getuigt van Gods boodschap (vers 27) en erkent Jezus bij de mensen (vers 32). Een discipel verliest zijn aardse leven, maar wint het in Christus (vers 39).

Lees ook:De bekendste (deel 2)
Lees ook:Functie van een foute figuur
Lees ook:Hoed mijn schapen
Lees ook:Heb jij altijd een vuurtje bij je?
Lees ook:Wat is heiligheid? Kom discussiëren.

8 reacties op “Een discipel zijn, wat is dat eigenlijk?

 1. janlandman

  Het volgen van mijn lieve heerjezuschristus lukt me nog steedsniet,ja naar de gemeente zondagr,oke.Niet ik maar christus leeft in mij?Wie ben ik dan nog,bloed en vlees gedachten flasback ,zeg het maar .Er gaat zoveel door een mens zijn koppie,vind je ook niet ,wel.zomaareen reactie.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Frank Ujaro

  Helemaal eens jan. Ik sta ook niet vrijwillig parasieten in mijn hoofd toe. Ik vind zelf denken veel belangrijker. En liefhebben van je medemens is toch niet echt wanneer je dat doet om een god te behagen. Trouwens dat eeuwig branden in de hel voor andersdenkenden is nou ook niet bepaald uit te leggen als een daad van oneindige liefde. Nee jan, ik ben bang dat er niet een pasklaar antwoord is dat anderen kunnen geven over de zin van jouw leven. Maar cheer up! Het betekent dat je het zelf MAG uitzoeken.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Bart

  Beste,

  is de afbeelding ‘leerling’ bij het artikel “Een discipel zijn, wat is dat eigenlijk?” auteursrechelijk beschermd of mag deze worden overgenomen voor gebruik op mijn blog?

  Groetjes,

  Bart

    /   Beantwoorden  / 
 4. LICHKE

  Een discipel zijn betekend dus idd. een volgeling zijn, maw. ,nauw in de voetsporen van Jezus Chr. te stappen.
  Als onvolmaakte mensen moeten we allemaal trachten liefde te betonen voor onze naaste, wie of wat deze ook mag zijn.
  Ons leren te beheersen,(in alle opzichten) eerlijk zijn in alle dingen ook voor wat betreft aangifte van onze belastingen!! Niet liegen ook niet om bestwil (wie eerlijk is in het geringste is eerlijk in veel).
  Jezus navolgen betekend ook geen wereldse dingen na te streven zoals prominente en aanzien id wereld, (Jezus zelf was zeer becheiden!)
  Jezus navolgen, betekend ook de prediking van het Koninkrijk, want dit was zijn leven het doen van Gods wil , hij zond zelf zijn discipelen (volgelingen) 2 aan 2 erop uit om het goede nieuws te verkondigen, later gaf hij nog eens het bevel van gaat en maak discipelen. Dit te doen stond centraal in Jezus leven en moet ook in ons leven centraal staan, we kunnen ons afvragen doen we dit, …vertellen we onze naaste wat dit Koninkrijk betekend ? Maken we er tijd voor vrij erop uit te trekken, (mooi weer of koud, nat of droog, sneeuw of vriezen, houden we dan nog of ook van onze naaste, dat we uit liefde voor hen dit goede nieuws gaan vertellen van deur tot deur net als Jezus deed….of genieten we liever zelf van onze vrije tijd……..Er zijn nog steeds vele mensen die niets van het Koninkrijk afweten, hebben ze dan geen recht dit goede nieuws te weten ?????????
  Discipel zijn betekend heel erg veel, een studie over Jezus leven laat ons zien wat dit allemaal inhoud, zonder dat we er een beetje “infilteren”……

    /   Beantwoorden  / 
 5. LICHKE

  @ Frank Ugaro….
  Beste Frank, er staat nergens maar nergens dat een liefdevolle God mensen eeuwig laat branden in de hel !!!! Dat ze mensen nog steeds proberen onder de knie te houden door angst te creeren voor een brandende hel begrijp ik echt niet…..een serieuze en diepgaande studie van de bijbel zal u de “waarheid” tonen, maar zeker geen brandende hel, !!!
  Liefhebben van uw medemens, komt van binnenuit dat moet je leren en dat kan iedereen met Gods werkzame kracht,(= Gods Heilige Geest)
  Liefhebben doe je vanuit uw hart, leren liefhebben ook, door lief te hebben wat God lief heeft en te haten wat “Hij” haat……God heeft de mensen zo lief dat hij zijn “ENIG GEBOREN ZOON” naar de aarde heeft gestuurd om te sterven voor zowel voor de goede als de slechte….ons met zijn dood los te kopen van de Adamitische zonde.
  En met onze vrije wil, kunnen we of dit offer aanvaarden en naar Jezus model leven, (natuurlijk ieder naar zijn eigen beperkingen en/of kunnen) of naar onze eigen begeerten en dan onze eigen zin verder doen, er zijn maar 2 keuzes, er is geen tussenin!
  Liefhebben betekend ook ons leven te geven indien dit noodzakelijk zou zijn voor onze naaste…..het wil ook zeggen in tijden van oorlog onze naaste liefhebben van andere landen, en niet de wapens opnemen en dan hem of haar neer te schieten……….Kan je trouwens Jezus voorstellen nadat hij zoveel liefdevolle daden heeft gedaan met een mitraillette in zijn handen om zijn naaste te doden??? NEEN zeker niet !
  Toen Jezus werd gevangen genomen in het Hof van Getsename de avond voor zijn dood, hief één van zijn discipelen met een zwaard het oor af van één van de soldaten,… wat was Jezus reaktie (zelfs dan!)???” Ieder die naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan, “………dat was zijn reaktie, zelfs dan toen hij als een misdadiger werd gegrepen gaf hij zich vrijwillig over ‘zonder geweld, en dat verlangt hij ook van zijn volgelingen !!!!

    /   Beantwoorden  / 
 6. Charles Alberti

  Het is voor ons mensen onmogelijk om vanuit ons eigen kunnen Jezus te volgen en een dicipel te worden. Maar door de Heilige Geest kunnen wij dat wel. De Heilige Geest zal ons stap voor stap leren om Jezus te volgen en daar mag je fouten bij maken.God is genadige God en Hij geef iedereen de ruimte om te kiezen en te luisteren naar de Heilige Geest. De Heilige Geest leert ons om totaal te vertrouwen op God. Volg Hem en word een dicipel, maar geeft jezelf wel de tijd om een dicipel te worden. Kortom een dicipel zijn is wandelen in de wil van God. God roept ons om Jezus te volgen en wil ons daarbij helpen.

    /   Beantwoorden  / 
 7. LICHKE

  DISCIPEL : DE WARE BETEKENIS :

  Is een onderwezene, een leerling.
  Het Hebreeuwse woord voor discipel (lim‧moedh′) betekent in wezen iemand die leert, wordt onderwezen of wordt opgeleid. ( Jes 8:16, vtn.)
  Het verwante woord mal‧madh′ duidt op een „veedrijversstok” voor het africhten van runderen.

  Het Griekse woord ma‧the′tes (discipel) duidt hoofdzakelijk op iemand die zijn geest of maw. doen en laten op iets richt.
  In de Griekse Geschriften lezen wij over discipelen van Jezus, van Johannes de Doper, van de Farizeeën en van Mozes (zie Mt 9:14; Lu 5:33; Jo 9:28). Jezus’ eerste discipelen kwamen uit de gelederen van degenen die reeds discipelen van Johannes de Doper waren (Jo 1:35-42). Ook de twaalf die als apostelen werden uitgekozen, worden in Mattheüs 10:1 en 11:1 discipelen genoemd. In ruimere zin was het woord „discipel” van toepassing op degenen die geloof stelden in Jezus’ leringen; ten minste een van hen was in het geheim een discipel (Lu 6:17; Jo 19:38). In de evangelieverslagen wordt de uitdrukking echter gewoonlijk van toepassing gebracht op de groep intieme volgelingen van Jezus die hem op zijn predikingstochten vergezelden en door hem onderwezen en onderricht werden. De term wordt in eerste instantie toegepast op allen die de leringen van Christus niet alleen geloven, maar ook nauwgezet volgen. Hun moet worden geleerd ’alles te onderhouden’ wat Jezus geboden heeft. zie mat.28:19-20.
  mvg Lichke

    /   Beantwoorden  / 
 8. dojc

  Naar mijn mening is een discipel van Jezus inderdaad een leerling van Jezus. Maar een leerling van Jezus moet dus wel moeite doen om veel te leren van Jezus, zoals het door Jezus (via een engel) aan Johannes meegedeelde boek Openbaring.(zie Op. 1:1) In dit boek worden wilde beesten beschreven die in het laatst der dagen een rol spelen.
  Lees anders het artikel http://www.dojc.nl/?p=16 In dit artikel komt naar voren dat Jezus ons inzicht geeft en waarschuwd voor de ontwikkelingen die zich binnenkort zullen ontvouwen.

  Mvg dojc

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.