Categorie: "God zegt.."

Wie ben ik?

Het is goed om iedere dag hoopvolle boodschappen over jezelf uit te spreken. Anders ga je gemakkelijk mee met de negativiteit van de wereld. Er lijkt steeds meer negativiteit te ontstaan. Mensen praten lelijk tegen en over elkaar. Maar ieder mens is mooi en uniek, want God heeft hem of haar naar Zijn gelijkenis geschapen.

Leiders first?

Mattheus 20: 20 – 2720 Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. 21 Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.’ 22 Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 23 Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’ 24 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon (red. Jezus) niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’”

De bekendste

Joh 3:16

Een van de bekendste, indien niet dé bekendste vers uit de Bijbel is toch wel Johannes 3:16 “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” De komende dagen wil ik verder kijken naar de verzen om deze tekst heen om de betekenis en implicatie van deze tekst beter te begrijpen. Maar eerst…

Ik weet niet hoe ik verder moet

"Ik geef inzicht en wijs de weg, die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Een slecht mens heeft veel te verduren, ma ar wie op de Heer vertrouwt wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart."

- Psalm 32:8,10-11 

Heb elkaar lief

"Want God heeft de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

- Johannes 3:16

"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben."

- Johannes 13:34

Ik ben moe..

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten geb ukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

- Matthéüs 11:28-30

God vergeeft je

"Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad."

- 1 Johannes 1:9

"Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld."

- Romeinen 8:1