Categorie: "Overdenkingen"

Iedereen heeft een schaapherder

Lees Johannes 10:3

“De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.”

Misschien klinkt het een beetje raar: iedereen heeft een schaapherder. Maar het is wel waar. Het is natuurlijk niet letterlijk. Dat maakt voorganger Steve Farrar ook duidelijk tijdens zijn preek. Een schaap volgt de schaapherder. Wil je weten wie jouw herder is? Wie volg je dan?

Ben jij een schaapie?

Lees hier Psalm 23: De Heer is mijn Herder

Vanmorgen heb ik geluisterd naar een boodschap van Steve Farrar uit Amerika. De dienst had als thema ‘van schaap tot schaapsherder‘. Een goede preek! Voor het gemak heb ik het twee keer geluisterd. De eerste keer heb ik niet meegeschreven, maar de tweede keer heb ik alle voor mij belangrijke punten genoteerd. Hieronder de eerste kern elementen uit zijn preek. Later volgt meer.

‘Adolf Hitler gebruikt door satan’

Ik lees graag. Maar lees alleen een boek als ik helemaal relaxed ben. Dan kan ik er lekker voor gaan zitten. Zo heb ik onlangs het boek The Boy in the Striped Pyjamas van John Boyne gelezen over de Holocaust. Simpel geschreven, maar met een treffend punt. Mijn adem stokte en mijn hart maakte een sprongetje. Het is ook zo vreselijk wat er in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Adolf Hitler had het doel om de Joodse bevolking uit te roeien.

Dronken in de Geest

Lees Efeziërs 5:18-20

Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Here. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus.

Satan wil je vernietigen…


De tegenstander is uit om te vernietigen. Ooit was hij Lucifer, zoon van de morgen. Hij was schitterend, stralend en sprankelend (Ezechiël 28:12-14). Maar zijn schoonheid werd zijn ondergang. Hij voelde zich zoo mooi en trots. Hij wilde dat het verhaal om hem zou draaien. Maar de eer ging steeds naar GOD, die hemel en aarde gemaakt heeft. Lucifer werd gevuld met woede en wil NU wraak

Get out of the boat

Voorganger Joel Osteen spreekt in dit filmpje over ‘step out of the boat‘. Met andere woorden: kom uit je vertrouwelijke omgeving, zodat God aan het werk kan. Osteen wilde nooit voorganger worden, maar God heeft hem toch in die positie gebracht. En hij kan spreken..poeh onwijs goed. Het filmpje duurt niet lang, dus luister slechts vijf minuutjes naar het uistappen in geloof.

Een gezonde eetlust


Lees 1 Petrus 2:1-3

Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel! Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. U hebt reeds ervaren hoe goed de Here is.

Lots of little moments, one BIG friendship

Lees 1 Samuel 20:41-42

Zodra hij weg was, kwam David uit zijn schuilplaats aan de zuidelijke rand van het veld. Hij liet zich met zijn gezicht op de grond vallen en boog zich driemaal voor Jonathan neer. Het was een treurige ontmoeting. Zij omarmden elkaar en konden hun tranen niet bedwingen. Tenslotte zei Jonathan tegen David: “Vooruit, ga nu maar op weg en laten we de moed niet verliezen, want wij hebben elkaar en onze kinderen in Gods handen gelegd.” Daarna gingen zij uit elkaar, Jonathan terug naar de stad en David in de tegenovergestelde richting.

Zondigen doe je niet voor jezelf

Lees Jozua 22:15-20

Toen zij in het land Gilead aankwamen, zeiden zij tegen de stammen van Ruben, Gad en Manasse: “De hele gemeente van de HERE wil weten waarom u zondigt tegen de God van Israël door Hem ontrouw te worden en een altaar te bouwen, dat getuigt van opstand tegen Hem. Was onze schuld bij Peor (waarvan wij ondanks de straf nog niet eens zijn gereinigd) nog niet groot genoeg dat u weer in opstand moet komen? U weet toch dat als u vandaag opstandig bent, de HERE morgen toornig op ons allemaal zal zijn?

We are what we worship

Lees Jeremia 2:5-7

“Och Israël, zegt de HERE, waarom keerden uw voorouders Mij de rug toe? Welk onrecht vonden zij in Mij, dat zij zich van Mij afkeerden en veranderden in nietsnutten, die afgodsbeelden aanbaden? Zij negeerden het feit dat Ik, de HERE, hen veilig uit Egypte haalde en hen door de barre wildernis leidde, een land van rotsen en woestijnen, van droogte en dood, waar niemand woont of zelfs maar doorheen reist. Ik bracht hen in een vruchtbaar land om daarvan de vruchten en goede opbrengsten te eten, maar zij maakten er een zondig en verdorven land van en veranderden mijn erfenis in iets gruwelijks.”