Waarom stierf Jezus aan het kruis? (1)

Het kruis keert steeds weer terug in de Bijbel. Dat komt, omdat het de kern van het christelijk geloof vormt. "Ik had beslo ten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde" (1 Korintiers 2:2).

Jezus is voor ons aan het kruis gegaan om onze zonden te vergeven. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen van zonde?

Scheiding door de zonde
"Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen." (Jesaja 59:2) 

Macht van de zonde
"Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde." (Johannes 8:34)

Straf op de zonde
"Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 6:23)

Lees ook:Waarom stierf Jezus aan het kruis? (2)
Lees ook:De voorschriften waarin je werd aangeklaagd
Lees ook:Helemaal vrij
Lees ook:Trek je er maar niets van aan
Lees ook:GRATIS en voor niets

5 reacties op “Waarom stierf Jezus aan het kruis? (1)

 1. F.Floor (62)

  Dit klopt niet met wetenschappelijke opvattingen. Jezus kan inderdaad heel goed zijn vastgespijkerd en opgehangen maar dat was geen kruis maar een doorgezaagde olijfboom! Daarvan zijn er wel 100 van teruggevonden.
  Bovendien is het niet waar dat de Joden de Christus hebben omgebracht: De joodse tora verbiedt dit omreden van ‘oog om oog, tand voor tand voet voor voet’ – ofwel men mocht nooit zwaarder straffen dan het misdrijf zelf en dat was in dit geval: een bankoverval met gebruik van wapens.
  Daarvoor is Jezus veroordeeld door de Sanhedrin met geselslagen, analoog aan oog om oog, tand voor tand en voet voor voet.
  Ik vind dat je nog wel bij de tekst moet blijven want het Johannesevangelie vertelt dat Agrippa (=Romein) toevallig in de stad was en die had voor terroristen heel andere strafnormen dat de joodse rechtbank die had.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Audrey

  Hoe je het ook bekijkt, een feit is dat Jezus voor u en voor mij aan het kruis is gegaan. Een onschuldige man is voor onze zonden gestorven.

    /   Beantwoorden  / 
 3. F.Floor (62)

  Hm. Heb die gospelsite ‘s bezocht maar kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze nog even iets vergeten zijn. Dat is Pilatus, dus de man met de Hoge-Hoed.
  Dat het Sanhedrin zeer moordlustig was klopt: maar dat was Nederland in de periode 1940-1945 eveneens op precies dezelfde manier onder een bezetter ook nogal, dus de lezing op de gospelsite klopt aardig.
  Pas daarna, dus na 2 lagere rechtzittingen komt Pilatus in beeld en daarvan vermeldt Josephus Flavius “dat de eerstelingen van ons (daar bedoelt hij uiteraard de Romeinse bezettingsmacht mee) zich al aan het joodse gebruik van dat plaatselijke gebruik van oog om oog hadden aangepast en dus: een gesel gezocht: er waren 30 bankbedienden afgeranseld dus er konden 30 zweepslagen worden verkocht.
  Maar dan. Op datzelfde moment speelde een enorme pedofielenrel waarbij een heel huisgezin was verkracht en vermoord door slechts 1 dader.
  Die moordenaar (bar = zoon van) heette Yoesof zoon van Hoebas -
  en Jezus heette geen Latijnse versie maar nog gewoon Yoesof zoon van Yoesaf – die toegenaamd wordt Kundalini (later in 336 verbastert tot christus)
  Aan de volksoploop gevraagd wie van de 2 nou losgelaten moet worden… en omdat het plebs nog wel wist dat kundalini uit India komt alwaar pedofilie tot de normaal gangbaar gebruiken van deze samenleving behoort is een noodlottige naamsverwisseling zo wel erg snel gemaakt… en dat gebeurde hier.
  ‘Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen’ – is al vaak genoeg uitgelegd door ongeletterde gelovigen maar de wetenschap denkt dat je rechtspraak aan geletterde specialisten, en vooral niet aan een volksoploop moet overlaten.
  De website http://www.2m11.nl/sanhedrin.htm beschrijft inderdaad de gevolgen als je geen passende administratie voert, dit is heel juist opgemerkt amice!
  Of de bij toeval de in de stad op het feest van de 2e tempelinwijding afgekomen Agrippa ervan weet had dat 2 namen waren verwisseld is de wetenschap niet bekend maar het kan.

  Dit feest was op de zondag – de 1e dag waarop weer gewerkt (en gelopen mocht) kon worden was op de maandag. Dat klopt want Jesaja vermeldt dat de Messias 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zou zijn: Jezus is dus op de maandag om 12:12 opgewekt want die vrijdag in het jaar 30 was boven Jerusalem een 100% totale zonsverduistering om 12:12. Op dat moment moet hij waarschijnlijk zo’n 33 jaar oud zijn geweest.
  Dat wij de zondag “de dag des Heren” noemen komt gewoon omdat de “nul” pas in de late middeleeuwen is uitgevonden: zodra jij geboren was was jij meteen 1 jaar oud!!
  Dat effekt kun je nu nog steeds meemaken omdat we nu in de 21e eeuw leven: de “nulde” eeuw bestaat namelijk niet…en dus was vrijdag simpelweg: dag 1, zat=2 en zondag= de 3e dag dus de antieke opstandingsdag.

  Overigens is in 1942 door de complete Joodse Raad een volledige rectificatie over Jezus uitgesproken in een zitting die een hele week duurde. Dat was in Parijs en trok toen zoveel aandacht dat zelfs de Obersturmfuhrer er regelmatig een kijkje op dat proces kwam nemen, zo vermelden de toenmalige kranten.
  Uiteraard leefde een jaar later niemand van hen allen nog, maar daar gaat deze discussie niet over: de rectificatie is gewoon geldig.

    /   Beantwoorden  / 
 4. pieter

  Jezus wist altijd al dat hij zou gaan sterven. In zijn leven schopte hij tegen heel wat heilige huisjes omdat zijn boodschap veel verder gaat dan wat wij weten. Jezus kwam om ons mensen de kans te geven kennis te nemen van wat hij “de waarheid” noemde. Door te sterven en weer terug te keren in het lichaam bewijst Jezus dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij weten. Wie hem begreep kreeg deel aan zijn kennis en het leven na de dood. Judas, een goede leerling/vriend van Jezus mag meehelpen de boodschap te brengen door het hele lijdensproces in gang te zetten. Dat had Jezus aan hem gevraagd. Wat ze met Jezus deden, de marteling, vond Judas te gruwelijk. Dat had hij niet voorzien en dus pleegt hij zelfmoord omdat hij zijn vriend niet in de steek wil laten. Had hij enkele dagen gewacht, dan had hij het nieuwe leven kunnen meevieren. Kortom, Jezus is niet verraden, nee, hij heeft deze weg zelf gekozen en dat mag ook wel eens bekend worden. Jezus is dus allerminst een zielige figuur en slachtoffer van omstandigheden. Hiervoor is hij namelijk gestorven, om de boodschap van LEVEN ( Let wel, LEVEN met hoofdletters!)te brengen. En dat is geweldig. Wie oren heeft die hore, en wie ogen heeft zal zien. Houd ze wel open!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.